Občianske združenie KEspolu

KE je skratkou – Kultúra a Elektronic games

Občianske združenie KEspolu vzniklo za účelom organizovania podujatí zábavného charakteru. Členovia združenia majú pocit, ktorí zdieľame všetci:

„Ľudia majú dosť drámy a tragédie v živote, tak prečo sa neodreagovať pri niečom veselom“

Treba si dať „TIMEOUT“ od života, preto spolupracujeme na podujatiach s Timeout Barom 🙂